Kjøp og leie av båtplass

Leie av båtplass

Båtplassene eies av medlemmene, og et medlem kan fritt fremleie egen båtplass. For de som ikke allerede har leid ut plassen selv tilbyr båthavna dem å formidle utleie på denne hjemmesiden. 

Havna disponerer noen få, mindre båtplasser («jolleplasser») som også leies ut. De kunngjøres her når de er ledige for fremleie.

Kjøp av båtplass

Dersom du ønsker å kjøpe båtplass i båthavna kan du sette deg på venteliste. Det er for tiden lang ventetid på båtplasser. Tildeling av båtplasser som innløses skjer etter egne regler.

Det påløper et gebyr, for tiden kr 500, for å bli oppført på ventelisten.

For å sikre oss at alle som står på ventelisten virkelig ønsker å kjøpe en båtplass, vil det fra og med 2025 også påløpe et årlig gebyr på kr 300 for å forbli stående på ventelisten

Interne bytter av båtplasser

Medlemmer som ønsker å bytte størrelse eller plassering av båtplass kan melde dette til båthavna, og vil da bli oppført på en egen venteliste og kontaktet når en aktuell plass blir ledige

Oversikt over båthavna

Kart over bryggene i Solta

Kart over bryggene i Høllen

Lurer du på noe?

Kontakt oss gjerne ved bruk av skjemaet under dersom du har noen spørsmål til oss eller vil gi oss noen beskjeder.

Takk for din henvendelse – du vil høre fra oss om kort tid!
Oisann! Her gikk noe galt under innsending av skjema. Vennligst last inn siden på nytt og prøv igjen.