Andre tjenester

Parkering

Medlemmer av Høllen og Solta båthavn og leietakere i den kommunale båthavna har rett til å parkere inntil 2 biler i Solta når mottatt parkeringskort er plassert godt synlig i frontruta.

Medlemmer som har båtplass i Høllen får egne parkeringskort og kan også parkere der. De som leier en jolleplass får ett parkeringskort i Solta. Tilhengere må plasseres på opplagsplassen bak renseanlegget.

Parkeringskortene mottas når båthavnas årsavgift er betalt og er gyldige ut april måned påfølgende år. 

Allmenheten kan også parkere i både Høllen og Solta i sommersesongen mot å betale parkeringsavgift (det er rimeligere avgift i Solta enn i Høllen). 

Lagring av traller/tilhenger eller krybber

Lagring av traller og tilhengere kan gjøres hele året på opplagsplassen bak renseanlegget. Plassering avtales med driftsleder, og enheten må være godt merket med båthavnas klebelapper og gjerne også med navn og adresse til eier. 

Sommerlagring (15. juni til 15. september): 
Medlemmer og leietakere i den kommunale båthavna kan sommerlagre krybber og tilhengere vederlagsfritt når enheten er merket med eget klistremerke (som mottas sammen med parkeringskortene). 

Ikke-medlemmer må betale kr 750 for små tilhengere / krybber og kr 1.000 for store. 

Vinterlagring (15. september – 15. juni): 
For vinterlagring av tilhenger eller krybbe må alle betale kr 750 for små tilhengere / krybber og kr 1.000 for store. Hvis det står en båt oppå enheten betales vinterlagring for båt (se nedenfor)

Korttidsopplag ifbm stoffing av båt, reparasjon og lignende

Medlemmer og leietakere i den kommunale båthavna kan vederlagsfritt sette opp en båt for stoffing eller mindre reparasjoner for en uke. For ikke-medlemmer er prisen kr. 500 i inntil en uke og deretter kr 500 for hver påbegynte uke. Kontakt vakttelefonen.

Båtene kan plasseres i nærheten av krana (K-brygga) ifbm korttidsopplag (gjelder ikke reparasjonsarbeid som støyer).

Sommerlagring av båt på land
Dette skal alltid avtales med driftsleder i forkant for å finne en egnet plass. 
Strøm
Det må gis beskjed PÅ FORHÅND om all bruk av strøm utenom kortvarig arbeid (benytt kontaktskjemaet nederst på siden eller ta kontakt med driftsleder). Medgått strøm faktureres til gjennomsnittlig markedspris + 25% (min. Kr 375)

Det må bare benyttes hele skjøteledninger (uten skjøter) godkjent for bruk utendørs, og av brannhensyn er det ikke lov å koble til vifteovner (panelovner godtas). Det må påmonteres strømmåler på ledningen .

Det er ikke lov å lade elektriske biler eller bobiler i havna.
Avfall
Vi ber brukerne av havna holde god orden og rydde etter seg og sørge for at søppel kastes i miljøstasjonen eller tas med hjem. Oljeholdige produkter, septiktanker og lignende må ikke dumpes i sjøen. 

Det er plassert en velegnet miljøstasjon ved innkjøringen til opplagsplassen. Denne er bare ment for medlemmer og leietakeres avfall i forbindelse med bruk av båt – og ikke for annet avfall (det må leveres på Avfall Sørs returstasjoner).
Annet
Båter, tilhengere, traller og materiell som plasseres i havna uten etter avtale medfører ekstraarbeid for havna, og arbeidet blir fakturert for kr. 1.000 pr. time. Det samme gjelder bruk av andre tjenester fra havna. 

Utstyr og materiell som ikke er merket vil bli kastet fortløpende. 

Lurer du på noe?

Kontakt oss gjerne ved bruk av skjemaet under dersom du har noen spørsmål til oss eller vil gi oss noen beskjeder.

Takk for din henvendelse – du vil høre fra oss om kort tid!
Oisann! Her gikk noe galt under innsending av skjema. Vennligst last inn siden på nytt og prøv igjen.