Vaktliste - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Vaktliste

Vaktliste for 2022

Vaktlisten kan lastes ned her

Har vi ikke fått tilsendt epost-adressen tidligere så kan du gjerne sende en kort epost til regnskap@hsbaathavn.no hvor du opplyser båtplass-nr, navn, mobil-nr og epost-adresse vi kan bruke for å få kontakt med deg. Dette brukes blant annet når våre vaktmannskaper ser at en båt trenger tilsyn.

Kan du ikke selv gå vakt selv må du skaffe vikar. Følgende hadde sagt seg villig til å stille som reserve i år:
Helge Suvatne, tlf 90 55 93 59
Jan Steinar Eikaas, tlf 97 50 47 48
Øyvind Kristiansen, tlf 95 07 31 05
Øyvind Wilhelmsen, tlf 48 15 56 38
Ednar Ingvardsen, tlf 91 71 35 36
Gregor Zerhnichow, tlf 98 88 68 25

Du må betale reserve-vaktene for å gå din vakt.
Varsel inntil 1 uke før: kr 1 000.
Varsel samme uke: kr 1 250.
Dersom du ikke møter til oppsatt vakt så må båthavnen lønne noen for å gå din vakt, du blir da fakturert med kr 2 500 for å dekke båthavnens merutgifter (dekke skattetrekk, arbeidsgiveravgift mv).

 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu