Protokoll årsmøte 2022 - Høllen og Solta Båthavn

Go to content

Main menu:

Protokoll årsmøte 2022

 
Ordinært årsmøte i Høllen og Solta Båthavn ble avholdt 15.03.2022 på Søgne Menighetssenter (Eikeveien 177) i Søgne.
Fremmøtte:                                  60 andeler
Fullmakter til styreleder:                48 andeler

Således var 108 av andelshaverne representert, godt over minstekravet på 10 %.
Styrets leder Terje With Andersen åpnet årsmøtet.

1.  Godkjennelse av innkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2.  Valg av møteleder og to personer til å undertegne protokollen
Terje With Andersen ble valgt til møteleder, styremedlem Bjørn Brunvatne ble valgt til protokollfører. Nils Petter Lohne og Marion Pettersen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3.  Rapport fra styret for 2021
Årsmøtet godkjente styrets forslag til disponering av årsresultatet.

4.  Årsregnskap for 2020 og 2021
Årsmøtet godkjente styrets forslag til årsregnskap for 2020 og 2021.

5.  Budsjett for 2022
Årsmøtet godkjente styrets forslag til budsjett for 2022.

6.  Forlengelse av leieavtaler med kommunen
Årsmøtet tok orienteringen til etterretning.

7.  Parkering
Årsmøtet tok orienteringen til etterretning.

8.  Omsetning av båtplasser
Årsmøtet godkjente styrets forslag til endringer i "Regler for kjøp, salg og framleie av båtplasser" som blant annet innebærer nye omsetningsverdier for båtplasser.

9.  Valg
Følgende ble valgt:
Styreleder
Terje With Andersen (gjenvalgt for 1 år)

Styremedlemmer:
Erik Hoem (gjenvalgt for 2 år)
Vidar Borø (gjenvalgt for 2 år)

Varamedlemmer:
Jarl N Severinsen (gjenvalgt for 1 år)
Morten Mosberg (valgt for 1 år)

Valgkomite:
Roald Kvamme (gjenvalgt for 2 år)

Styrets medlemmer Jens Kristensen og Bjørn Brunvatne var ikke på valg.


Flere saker forelå ikke til behandling og årsmøtet ble hevet.


 
Copyright 2015. All rights reserved.
Back to content | Back to main menu