Hjemmeside Høllen og Solta Båthavn AL

Gå til innhold

HovedmenyHøllen og Solta båthavn  
Postboks 995. 4682 Søgne.
Telefon 9011 8862            E-mail: post@hsbaathavn.no

Daglig leder:  Geir Skavoll Tlf. 9011 8862
Havna er normalt betjent mandag til fredag fra kl. 08.00 til kl. 16.00.

Personer som kan kontaktes utenom ordinær arbeidstid ved akutt behov for krantjenester.
Torbjørn Vik   Tlf. 9225 7718 - Asbjørn Tønnessen Tlf. 9220 4984
Geir Skavoll   Tlf. 4766 4572  -

Dette koster kr. 400 pr. løft som betales direkte til kranfører. I tillegg kommer andelslagets ordinære priser.


Informasjonsmøte for alle medlemmer som har båtplass i Høllen.
I forbindese med Kommunens ønske om endringer i Høllen vil det bli holdt et informasjonsmøte.
Dag  : Tirsdag 24.Mai 2016  Kl. 19:00
Sted : Gunders Kafe`Linnegrøvan   
Alle andelseiere vil også få tilsendt brev om dette.    

 
Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen