Hjemmeside Høllen og Solta Båthavn AL

Gå til innhold

HovedmenyHøllen og Solta båthavn              Org.nr 875 651 722
Postboks 995.
4682 Søgne.


All henvendelse til havna på Telefon 9011 8862   
eller E-mail: post@hsbaathavn.no

   NYTT FRA HØLLEN OG SOLTA BÅTHAVN

1. JUNI 2016 BLIR VÅR DAGLIGE LEDER GEIR SKAVOLL
PENSJONIST, OG I DEN FORBINDELSE SKJER DET NOEN
JUSTERINGER I DRIFTEN AV BÅTHAVNA.

• Utsetting av båter bestilles som vanlig på
tlf.  901 18 862.
HUSK AT ALLE BÅTER MÅ VÆR PÅ SJØEN INNEN 15. JUNI 2016.


• Fra høsten av overtar T. M. Hansen Kran og Transport AS ansvaret for opptak og utsetting av båter. Det vil bli gitt nærmere informasjon om dette etter ferien på hjemmesiden vår og gjennom oppslag på Vaktbua i Solta. Selskapet kan kontaktes på tlf 900 42 170.

• Krana i Solta vil fortsatt bli betjent av havna – men nå fortrinnsvis ved havari og enkle løft ned og opp. Ring vår tlf  901 18 862 for avtale.

• Alle tilhengere og krybber som blir stående i havna i sommer
MÅ MERKES med navn, mobiltelefon og mailadresse.
Det samme gjelder når båtene kommer opp til høsten og plasseres på anvist plass.

• Vakthold i havna fortsetter som tidligere – følg med på tilsendt informasjon til de som er satt opp på vakt i år. Kontakt oppgitt vikar dersom du er forhindret fra å møte.

• DET BLIR FORELØPIG IKKE ANSATT NOEN NY, DAGLIG LEDER I HAVNA. Styret vil inntil videre påta seg løpende oppgaver sammen med sine underleverandører og innleid personell.

ALLE HENVENDELSER TIL HAVNA BES SKJE
til vår vakttelefon 901 18 862 eller pr. e-post til post@hsbaathavn.no

Styret i Høllen og Solta Båthavn

Terje With Andersen 909 10 248 * Bjørn Brunvatne 952 61 019
Jens Kristensen 951 11 177 * Roald Kvamme 959 37 278 * Jarl Severinsen 91193 303

Tilbake til innholdet | Tilbake til hovedmenyen